Miljövänlig grund

glasses leather

På ALEQUI strävar vi efter att driva ett miljömedvetet företag. Vi uppskattar det faktum att vi har ett ansvar att ta hand om världen runt oss och sträva efter att använda resurserna vi måste göra vår del. I varje steg i vår produktion, från att designa nya modeller för att söka nya material, försöker vi att begränsa vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

På så sätt är vi trogen mot våra kärnvärden genom att skapa ett företag som vi är stolta över att arbeta för. Våra värden återspeglar de av ett företag som startats av ryttare, för ryttare. Den strategi vi tar mot produktdesign visar hur vi uppnår stor kvalitet med noga utvalda material.

Från vegetabiliskt garvat läder till miljövänliga textilier fortsätter vi att hitta nya sätt att göra saker. Vi förstår att vår affärsverksamhet har ett miljöfotavtryck och det är därför vi är öppna för att förändra våra processer när vi ser nya och bättre sätt att gå vidare.

Om du vill veta mer om vår läderproduktion i detalj kan du läsa om det här.